Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Lateral sefalometrik radyografide izlenen artifaktlar [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 159-165 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.36349  

Lateral sefalometrik radyografide izlenen artifaktlar

Umut Pamukçu, Meryem Toraman Alkurt, İlkay Peker
Gazi Universitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi A.D., Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, lateral sefalometrik radyografi görüntülerinde izlenen artefaktların görülme sıklığını ve dağılımını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 504 adet lateral sefalometrik radyografi görüntüsü dahil edildi. Görüntüler öncelikle artefakt mevcut olup olmamasına göre incelendi. İzlenen artefaktlar altı grupta sınıflandırıldı: (1) hastanın ağzı açık olması nedeniyle izlenen artefakt, (2) dudakların sıkıca kapalı olması nedeniyle izlenen artefakt, (3) hareket artefaktı, (4) yabancı cisim artefaktı, (5) transvers eksendeki ve (6), antero-posterior eksendeki rotasyona bağlı artefakt. Belirlenen artefaktların dağılımı tanımlayıcı istatistik ile hesaplandı.
BULGULAR: İncelenen tüm lateral sefalometrik radyografi görüntülerinde %31,3 (n=158) oranında artefakt belirlendi. En fazla transvers eksendeki rotasyona bağlı artefakt izlenirken (%64,5), en az oranda ise hareket artefaktı (%1,9) belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın sonuçları lateral sefalometrik görüntülerindeki artefakt oranının görece olarak yüksek olduğunu gösterdi. En fazla transvers eksendeki rotasyona bağlı artefaktlar izlendi.

Anahtar Kelimeler: Lateral sefalometri, artefakt, rotasyon.


Artefacts in lateral cephalometric radiography

Umut Pamukçu, Meryem Toraman Alkurt, İlkay Peker
Department Of Dentomaxillofacial Radiology, Faculty Of Dentistry, Gazi University, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the prevalence and distribution of artefacts on lateral cephalometric radiography images.
METHODS: This study included 504 lateral cephalometric radiography images. The images were firstly examined whether artefacts were present or not. The observed artefacts were classified in six groups: (1) artefact observed due to the patient's mouth being open, (2) artefact due to tight lips (3) motion artefact (4) foreign body artefact, (5) artefact due to rotation in transvers plane (6), artefact due to rotation in antero-posterior plane. The distribution of the determined artefacts was calculated by descriptive statistics.
RESULTS: The artefact rate was determined as 31.3% (n = 158). The most frequent artefacts were artefact due to rotation in transvers plane (64.5%), the least frequent artefacts were motion artefact (1.9%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed that the artefact ratio was relatively high on lateral cephalometric images. The most frequent artefacts were the ones due to rotation in transvers plane

Keywords: Lateral cephalometry, artefact, rotation


Umut Pamukçu, Meryem Toraman Alkurt, İlkay Peker. Artefacts in lateral cephalometric radiography. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 159-165

Sorumlu Yazar: Umut Pamukçu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale