Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerinin mezial köklerindeki isthmus tipi ve oranlarının değerlendirilmesi: histolojik yöntem [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 23-27 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.32932  

Mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerinin mezial köklerindeki isthmus tipi ve oranlarının değerlendirilmesi: histolojik yöntem

Güher Barut1, Faruk Haznedaroğlu2
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerinin mezial köklerindeki isthmus tipi ve oranlarının kuronal, orta ve apikal bölümlerinden alınan histolojik kesitler
üzerinde değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: 100 adet çekilmiş mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerinin mezial kökleri kullanılmıştır. Kök ucu gelişimi tamamlanmış, kırık, çatlak olmayan ve kanal tedavisi girişiminde bulunulmamış dişler çalışmaya dahil edilmiştir. Distal köklerinden ayrılan mezial kökler kullanım zamanına kadar %10’luk formalin içinde bekletilmiştir. Örnekler kuronal, orta ve apikal bölgelere ayrılarak parafin bloklara gömülmüştür. Hematoksilen-eozin ile boyanan toplamda 30 adet kesit görüntüsü ışık mikroskobunda x40 büyütme altında incelenmiştir. İsthmus sınıflaması Hsu & Kim’e göre yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Mezial köklerde isthmus görülme oranları kuronal bölgede %86, orta bölgede %72 ve apikal bölgede %84’tür. En sık karşılaşılan isthmus tipi ise kuronalde %70, ortada
%56 ve apikalde %62 oranı ile tip V olarak tespit edilmiştir (p<0.05).
Sonuç: Alt molar dişlerin mezial köklerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda isthmus görülme sıklığının çok yüksek olduğu saptanmıştır. İsthmus varlığı dikkate alındığında, bu alanlara yönelik etkin yıkama ve şekilllendirme yöntemleri ile kök kanal tedavisi başarısı
arasındaki ilişkinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İsthmus, mandibular büyük azı, mezial kök, kanal morfolojisi, histolojik


Evaluation of the incidence and type of isthmus in mesial root canals of mandibular first and second molar teeth: a histological method

Güher Barut1, Faruk Haznedaroğlu2
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İstanbul

Aim: The aim of this study is to investigate ex vivo the incidence and type of root canal isthmuses in the coronal, middle and apical part of the mesial root of mandibular first
and second molars by histological sections.
Materials and methods: One hundred extracted mesial roots of human mandibular first and second molars with mature roots were selected. The mesial roots were sectioned from the distal roots and were kept in 10% formalin until use. The roots were demineralized in 10% formic acid for 28 days. The coronal, middle and apical thirds
of the decalcified roots were dissected and embedded in paraffin. A total of thirty semi-serial sections of each root were mounted on glass slabs, stained with hematoxylin
eosin and examined under an optical microscope at x40 magnification. The evaluation of the incidence and types of isthmus was based on the classification by Hsu & Kim. All
data were statistically analyzed by the Kruskal-Wallis test. The statistical significance level was established at 0.05.
Results: The incidence of isthmus in mesial roots were 86% in coronal, 72% in middle and 84% in apical regions (p<0.05). The most prevalent isthmus type in coronal (70%), middle (56%) and apical (62%) parts was type V (p<0.05).
Conclusion: The incidence of root canal isthmus in mesial root of mandibular first and second molars is high. Therefore, cleaning and shaping of these isthmuses are a major challenge during root canal treatment.

Keywords: Isthmus, mandibular molar, mesial root, canal morphology, histological


Güher Barut, Faruk Haznedaroğlu. Evaluation of the incidence and type of isthmus in mesial root canals of mandibular first and second molar teeth: a histological method. Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 23-27

Sorumlu Yazar: Güher Barut


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale