Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Amelogenezis imperfektalı genç erişkin bireyde tedavi planlaması: Olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(2): 69-74 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.32032  

Amelogenezis imperfektalı genç erişkin bireyde tedavi planlaması: Olgu sunumu

Gizem İnce1, Hare Gürsoy1, Aydan Karakaş2, Bahar Eren Kuru1
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul
2Özel muayenehane, İstanbul

Amelogenezis imperfekta (Aİ) süt ve daimi dentisyonu etkileyen otozomal dominant veya otozomal resesif geçiş gösteren kalıtsal bir hastalıktır. Prevelansı araştırılan topluma göre değişmekle beraber 1: 700 ile 1: 14000 arasında görülmektedir. Hipoplastik, hipomatür, hipokalsifiye ve hipomatür-hipoplastik olmak üzere 4 farklı tipte sınıflandırılır. Aİ hastaları benzer ağız içi komplikasyon- lara sahiptirler. Mine defektleriyle beraber dişlerde hassasiyet, dikey boyut kaybı ve estetik şikayetlere sık rastlanır. Hastaların karmaşık estetik ve fonksiyonel gereksinimleri multidisipliner çalışmayı gerektirir. Bu olgu sunumunda 23 yaşında hipomatür Aİ teşhisi konulan bayan hastada başlangıç periodontal teda- vi sonrasında üst çenede kuron boyu uzatma işlemini takiben tüm dişlerde tam seramik restorasyonlar yapıldı. Süreç boyunca hastada protetik sebeplerden ötürü endodontik tedavi ihtiyacı olmadı. Tedavilerin bitiminden sonra hasta 4 aylık aralıklarla id- ame programına alındı ve 12. ay kontrolünde herhangi bir prob- lem saptanmadı. Hasta hala klinik takibimiz altında olup, artan çiğneme fonksiyonu ve restorasyonlarının estetik görüntüsün- den oldukça memnundur.

Anahtar Kelimeler: Amelogenezis imperfekta, kuron boyu uza- tma, tam seramik restorasyon.


Treatment planning of a young adult patient with amelogenesis imperfecta: A case report

Gizem İnce1, Hare Gürsoy1, Aydan Karakaş2, Bahar Eren Kuru1
1Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji A.D., İstanbul
2Özel muayenehane, İstanbul

Amelogenesis İmperfecta (AI) is a hereditary disorder that af- fects primary and permanent teeth enamel and can be both autosomal dominant or autosomal recessive. The prevalence varies from 1: 700 to 1: 14000 according to the populations stud- ied. AI may be subdivided as hypoplastic, hypomature, hypocal- cified and hypomature- hypoplastic. Regardless of the type, all AI patients have similar intra-oral complications such as sensitiv- ity due to the enamel defects, loss of vertical dimension and es- thetic problems. Complex esthetic and functional requirements of the patients make multidiciplinary approach obligatory. In this case presentation, 23 year-old female patient with hypomature AI was treated with full mouth ceramic restorations after crown lengthening of the upper jaw. No endodontic treatment was necessary for prosthetic purposes. At the end of the treatment, patient was recalled to maintenance program every 4 months and at 12-month follow up, no problem was detected. She is still under our clinical follow-up and pleased with both esthetic and function.

Keywords: Amelogenesis imperfecta, crown lengthening, full ceramic restoration.


Gizem İnce, Hare Gürsoy, Aydan Karakaş, Bahar Eren Kuru. Treatment planning of a young adult patient with amelogenesis imperfecta: A case report. Yeditepe J Dent. 2016; 12(2): 69-74

Sorumlu Yazar: Gizem İnce, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale