Cilt No : 14 | Sayı : 2 | Yıl : 2018Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Endodontik-periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 57-60 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.30602  

Endodontik-periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi: Bir olgu sunumu

Fatma Kanmaz1, Demet Altunbaş1, Turan Emre Kuzu2, Recai Zan1
1Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, Sivas
2Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sivas

Periodonsiyum ve pulpa apikal foramen, lateral kanallar, aksesuar kanallar ve dentinal tübüller yoluyla etkileşim gösterirler. Kombine endodontik-periodontal lezyonların prognozu özellikle periodontal lezyonlar geniş ataşman kaybıyla birlikte kronik durumdaysa, genellikle zayıftır. Kombine lezyonların başarılı tedavisi ancak endodontik ve periodontal tedavilerin birlikte uygulanması ile mümkündür. Bu olgu sunumu, mesialde kök apeksine kadar uzanan derin periodontal ceple ilişkili şiddetli periodontal yıkımı olan, nekrotik pulpalı sol mandibular ikinci molar dişin teşhis ve tedavisini sunmakta; enfeksiyonun periodontal ve endodontik tedaviyi kapsayan multidisipliner yaklaşımla başarılı bir şekilde iyileşebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kombine endodontik-periodontal lezyon, kök kanal tedavisi, periodontal tedavi


Combined treatment of mandibular molar with endodontic-periodontal lesion: A case report

Fatma Kanmaz1, Demet Altunbaş1, Turan Emre Kuzu2, Recai Zan1
1Department of Endodontics, Faculty of Dentistry, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Oral and Dental Health Center, Republic of Turkey Ministry of Health, Sivas, Turkey

Periodontium and pulp interacts through the apical foramen, lateral canals, accessory canals and dentinal tubules. The prognosis of combined endodontic periodontal lesions is often poor, especially when periodontal lesions are chronic with extensive loss of attachment. Successful treatment of combined lesions is only possible with the simultaneous application of endodontic and periodontal therapies. This case report describes the diagnosis and management of left mandibular second molar with a necrotic pulp and severe periodontal destruction associated with a deep mesial periodontal pocket extending to the root apex and presented successful elimination of infection by a multidisciplinary approach included periodontal and endodontic treatment.

Keywords: Combined endodontic-periodontal lesion, root canal treatment, periodontal treatment


Fatma Kanmaz, Demet Altunbaş, Turan Emre Kuzu, Recai Zan. Combined treatment of mandibular molar with endodontic-periodontal lesion: A case report. Yeditepe J Dent. 2017; 13(1): 57-60

Sorumlu Yazar: Demet Altunbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale