Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
İltihabi periodontal hastalıkların tedavisinde minimal invaziv teknikler [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 110-119 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.30592  

İltihabi periodontal hastalıkların tedavisinde minimal invaziv teknikler

H. Gencay Keçeli1, Hava Zakin1, Esma Çevrük2
1Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi, Kütahya

Günümüzde minimal invaziv tedavi, periodontal problemlerin tedavisinde konvansiyonel tekniklere alternatif bir yöntem olarak sunulmaktadır. Minimal invaziv tedavi ile işlem süresini kısaltmak ve hasta konforunu artırmak mümkün olmaktadır. Son dönemde sayısı giderek artan kohort çalışmaları, retrospektif ve randomize kontrollü klinik çalışmalar bu yaklaşımın periodontal defektlerdeki başarı oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Cerrahi olmayan periodontal tedavi yaklaşımların yanı sıra minimal invaziv tedavi; flep operasyonu, koronale pozisyone flep, bariyer membranlar, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve greft uygulamaları, kök yüzeyi demineralizasyonu ve büyüme faktörü uygulamaları çeşitli operasyonlarda uygulanmaktadır. Her ne kadar minimal invaziv tedavi ile ilgili birçok araştırma bu yöntemin periodontal rejenerasyon yaklaşımları ile birlikte başarı ile uygulandığını gösteriyor olsa da farklı sonuçlar elde edildiğini gösteren araştırmalar da mevcuttur. Okumakta olduğunuz derlemenin amacı minimal invaziv tedavi tekniklerini tanıtmak; endikasyon, uygulama yöntemleri ve başarı oranlarını tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Minimal invaziv cerrahi, periodontal tedavi, periodontal defekt


Minimal invasive techniques in the treatment of inflammatory periodontal diseases

H. Gencay Keçeli1, Hava Zakin1, Esma Çevrük2
1Department of Periodontology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Mustafa Kalemli State Hospital, Kutahya

Today, minimal invasive treatment is presented as an alternative method to conventional techniques in treatment of periodontal problems. By minimal invasive treatment, it is possible to reduce operative time and to develop patient comfort. In the past decade, the increasing number of cohort, retrospective and randomized controlled studies show high amount of success for this approach in periodontal defects. In addition to non-surgical periodontal treatment approaches, minimal invasive treatment is applied with various operations such as flap surgery, coronally positioned flap, barrier membranes, guided tissue regeneration and graft applications, root surface demineralization and growth factor applications. Although several studies report its successful use together with various materials during regenerative surgeries, different results also exist. The review that you read aims to introduce minimal invasive techniques and to discuss their utilization methods and success rates.

Keywords: Minimal invasive surgery, periodontal treatment, periodontal defect


H. Gencay Keçeli, Hava Zakin, Esma Çevrük. Minimal invasive techniques in the treatment of inflammatory periodontal diseases. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 110-119

Sorumlu Yazar: H. Gencay Keçeli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale