Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Auriküler kıkırdak kullanılarak oroantral fistül tedavisi gerçekleştirilen hastaların değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 193-197 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.30092  

Auriküler kıkırdak kullanılarak oroantral fistül tedavisi gerçekleştirilen hastaların değerlendirilmesi

Erol Cansız1, Yetkin Zeki Yılmaz2, Basak Yalcin1, Sirmahan Çakarer1, Sabri Cemil İşler1
1İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Oroantral fistüllerin tedavisi için pek çok yöntem tanımlanmıştır. Basit mukozal flepler, bukkal flepler ya da pediküllü palatinal flepler gibi geleneksel yöntemlerin yanı sıra çeşitli yeni yöntemler de tanımlanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de auriküler kıkırdak ile oroantral fistül kapatma yöntemidir. Çalışmanın amacı auriküler kıkırdak yönteminin oroantral fistüllerin tedavisindeki etkinliğini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, oroantral fistül nedeniyle opere edilmiş 19 hasta retrospektif olarak analiz edilerek rotasyonel palatinal ada flebinin auriküler kıkırdak yöntemi ile kombine kullanımının tedavi başarısına etkisi değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Oroantral fistüllerin rotasyonal palatinal ada flebi ile auriküler kıkırdağın kombine kullanımıyla tedavi edilen hastalarda tatmin edici sonuçlar elde edilmiş, postoperatif komplikasyonlarla karşılaşılmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu değerlendirmeler sonucunda, auriküler kıkırdak yönteminin oroantral fistül kapatma işlemlerinde etkili bir biçimde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oroantral, fistül, auriküla, kıkırdak, sinüs.


Evaluation of oroantral fistulae treatments by using auricular cartilage method

Erol Cansız1, Yetkin Zeki Yılmaz2, Basak Yalcin1, Sirmahan Çakarer1, Sabri Cemil İşler1
1Istanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery
2Istanbul Cerrahpasa University, Medical Faculty, Department of Otorhinolaryngology

INTRODUCTION: Various surgical techniques have been described for the closure of oroantral fistulas. Beside any conventional techniques, such as; simple vestibular mucosal flaps, rotational pedicled palatinal flaps or buccal flaps etc., some new methods and approaches were described. One of the newly described methods is the closure of oroantral fistulas using auricular cartilage. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of auricular cartilage usage for the treatment of oroantral fistulas.
METHODS: In this retrospective study, 19 patients treated with oroantral fistulas were analysed retrospectively to evaluate the effect of auricular cartilage method used in combination with rotational palatinal island flap for the success of the treatment.
RESULTS: Successful treatment results were obtained from the patients who were treated by using auricular cartilage in combination with rotational island flap. In addition, no postoperative complications were encountered.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that, rotational palatinal island flaps in combination with auricular cartilage technique was found as a useful method to treat oroantral fistulas.

Keywords: Oroantral, fistula, auricle, cartilage, sinus.


Erol Cansız, Yetkin Zeki Yılmaz, Basak Yalcin, Sirmahan Çakarer, Sabri Cemil İşler. Evaluation of oroantral fistulae treatments by using auricular cartilage method. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 193-197

Sorumlu Yazar: Erol Cansız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale