Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Değişen sinterleme sürelerinin dental zirkonyanın optik özellikleri üzerine etkisi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 75-80 | DOI: 10.5505/yeditepe.2018.22932  

Değişen sinterleme sürelerinin dental zirkonyanın optik özellikleri üzerine etkisi

Mehmet Emre Coşkun1, Fatih Sarı2
1Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A. D., Sivas
2Gaziantep Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi A. D., Gaziantep

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı farklı sinterleme sürelerinin zirkonyanın optik özellikleri üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kısmi olarak sinterlenmiş translüsent Y-TZP bloklardan (10x10x1mm) hazırlanan 60 adet örnek aynı sıcaklıkta farklı sinterleme sürelerinin uygulandığı 3 farklı gruba (1. grup 1510 0C’de 180 dk, 2. grup 1510 0C’de 120 dk, 3. grup 1510 0C’de 30 dk) ayrıldı (n: 20). Sinterleme işlemi sonrasında profilometre kullanılarak yüzey pürüzlülük değerleri ölçüldü. Sonrasında örneklerin translüsensi değerleri ve kontrast oranları spektrofotometre, Easyshade, cihazı kullanarak tespit edildi.
BULGULAR: Zirkonya örneklere uygulanan farklı sinterleme sürelerinin yüzey pürüzlülük değerleri üzerinde herhangi bir istatistiksel farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir. Kontrast oranları ve translusensi değerlerindeki değişiklikler gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak bulunmazken, bu iki parametre arasında negatif bir ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sinterleme süresinin kısaltılması yapılan restorasyonlarda optik özellikler bakımından klinik olarak tespit edilebilecek herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Zirkonya, sinterleme, translüsensi, kontrast oranı, yüzey pürüzlülüğü


The effect of changing sintering time on the optical properties of dental zirconia

Mehmet Emre Coşkun1, Fatih Sarı2
1Department of Prosthodontics, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
2Department of Prosthodontics, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study is to investigate the effect of different dwelling time of sintering on optical properties of zirconia.
METHODS: Sixty specimens (10x10x1mm), prepared from the translucent partial sintered Y-TZP disc, were divided into three groups (n=20) according to the sintering dwelling time (1. group 1510 0C for 180 min, 2. group for 120 min and 3. group for 30 min). Surface roughness were measured by using profilometer after sintering procedure and then translucency parameters and contrast ratios were measured by spectrophotometer, Easyshade.
RESULTS: It has been found that the different sintering times applied to the zirconia samples do not make any statistically significant difference on the surface roughness. While no statistically significant difference was detected in contrast ratio and translucency, negative correlation was found between these two parameters.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The shortening of the sintering time does not cause any clinically perceptible deterioration in optical properties in the restorations made.

Keywords: Zirconia, sintering, translucency, contrast ratio, surface roughness


Mehmet Emre Coşkun, Fatih Sarı. The effect of changing sintering time on the optical properties of dental zirconia. Yeditepe J Dent. 2018; 14(2): 75-80

Sorumlu Yazar: Fatih Sarı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale