Cilt No : 15 | Sayı : 1 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Kanal tedavisi gerektiren ve kanal tedavisi geçirmiş daimi dişlerin sıklığı ve dağılımının incelenmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 19-24 | DOI: 10.5505/yeditepe.2017.18480  

Kanal tedavisi gerektiren ve kanal tedavisi geçirmiş daimi dişlerin sıklığı ve dağılımının incelenmesi

Melek Taşsöker, Melike Güleç, Sevgi Özcan Şener
Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı daimi dişlerde kanal tedavisi sıklığının ve kanal tedavisi gerektiren daimi dişlerin dağılımının saptanmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya ilk muayene kliniğimize başvuran 775 hastadan (yaş aralığı: 16-80) 19800 diş dahil edilmiştir. Tüm hastalar kanal tedavisi geçirmiş ve gerekliliği olan dişlerin saptanması için, radyolojik ve klinik olarak muayene edilmiştir. Her hasta için yaş, cinsiyet, eğitim, yaşanılan yer, gelir düzeyi, diş fırçalama sıklığı ve diş hekimi ziyareti parametreleri kaydedilmiştir. Veriler ki-kare testi ile p<0.05 önemlilik düzeyinde analiz edilmiştir.
BULGULAR: 19800 dişte kanal tedavisi gereksinimi %3, kanal tedavisi görmüş dişlerin oranı %4'tür. Kanal tedavisi görmüş olma durumu, farklı yaş gruplarındaki bireylerde anlamlı fark göstermektedir (p<0.05). Cinsiyet, diş fırçalama ve diş hekimi ziyaret sıklığı ile endodontik tedavi gerekliliği arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız Türk toplumunda kanal tedavisi konusunda epidemiyolojik bir bilgi sağlamaktadır. Bu veriler vatandaşların genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde önemli bir adım teşkil edecek olan kamu diş sağlığı sorunlarının belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endodontik tedavi, dağılım, ağız sağlığı


Investigation of the frequency and distribution of teeth requiring endodontic treatment and endodontically treated teeth

Melek Taşsöker, Melike Güleç, Sevgi Özcan Şener
Necmettin Erbakan University Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxilloafacial Radiology, Konya

INTRODUCTION: To determine the distribution and frequency of endodontic treatment and endodontic treatment requirement in permanent teeth.
METHODS: Of the 19800 teeth from 775 individuals (age range 16-80 years) were included in the study. All patients were examined clinically and radiologically to determine the teeth requiring endodontic treatment and endodontically treated teeth. For each case, information was collected in a questionnaire including age, gender, education, residence place, income level, frequency of tooth brushing and dental visit. Obtained data were statistically analyzed by using chi-square test with a significance level at p<0,05.
RESULTS: Out of 19800 teeth, the frequency of teeth requiring endodontic treatment and endodontically treated teeth was 3% and 4%, respectively. Presence of endodontic treatment showed statistical difference between age subgroups (p<0.05). Gender, frequency of tooth brushing and dental visit had effect on the endodontic treatment requirement (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study provides an epidemiological data about endodontic treatment in a Turkish population. Such datas will help to identify public dental health problems which will constitute an essential step in improving the general health status of the citizens of this country.

Keywords: Endodontic treatment, distribution, oral health


Melek Taşsöker, Melike Güleç, Sevgi Özcan Şener. Investigation of the frequency and distribution of teeth requiring endodontic treatment and endodontically treated teeth. Yeditepe J Dent. 2018; 14(1): 19-24

Sorumlu Yazar: Melek Taşsöker, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale