Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Çene cerrahisi hastaları i̇lk muayenede ne kadar süre konuşuyorlar? [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 21-23 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.17362  

Çene cerrahisi hastaları i̇lk muayenede ne kadar süre konuşuyorlar?

Gamze Şenol, İlker Burgaz, Şükran Tüfekçioğlu, Sina Uçkan
İstanbul Medipol Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D., İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastaların ilk muayene sırasında sözleri kesilmeden şikayetlerini aktarma süreleri tıbbın belli alanlarında incelenmiştir ancak bu konuda Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bölümünde yapılmış bir araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi kliniklerine ilk defa başvuran hastaların total konuşma zamanlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 400 hasta dahil edilmiştir. Hastalar şikayetlerine göre; dentoalveolar cerrahi, temporomandibular eklem, dental implant, oral patoloji, dentofasiyal deformite ve travma olmak üzere 6 gruba ayrılmıştır.
BULGULAR: Çalışma sonucunda hastaların ortalama konuşma zamanının 27.6 saniye olduğu tespit edilmiştir. En uzun konuşma zamanı 42.3 sn (TME grup), en kısa konuşma zamanı ise 13.5 sn (travma grup) olarak ölçülmüştür. Yaş, cinsiyet ve ortalama konuşma zamanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Daha ayrıntılı bilgi alabilmek ve hasta memnuniyetini arttırmak için; hastalar şikayetlerini anlatırken sözleri kesilmeden sonuna kadar dinlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Konuşma zamanı, Ağız diş ve çene cerrahisi, İlk muayene.


How long do oral and maxillofacial surgery patients talk in first examination?

Gamze Şenol, İlker Burgaz, Şükran Tüfekçioğlu, Sina Uçkan
Istanbul Medipol University School Of Dentistry Department Of Oral&maxillofacial Surgery

INTRODUCTION: Talking time of the patient without interruption during initial examination was evaluated in a few specialties but unknown in Oral and Maxillofacial Surgery (OMS) clinics. The aim of this study is to evaluate total talking time of the OMS patient in their first visit.
METHODS: Four hundred patients were included in this study. The patients were analyzed in five groups; dentoalveolar, TMJ, pathology, dental implants and trauma.
RESULTS: The mean talking time of the patients was 27.6 seconds. The longest talking time was 42,3 seconds (TMJ patients) and the shortest time was 13,5 seconds (Trauma). There was no significant relation between age, sex and mean talking time.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Clinicians should let the patient talk without interruption in order to get detailed information and possibly improve patient satisfaction.

Keywords: Talking time, Oral and maxillofacial surgery, first visit


Gamze Şenol, İlker Burgaz, Şükran Tüfekçioğlu, Sina Uçkan. How long do oral and maxillofacial surgery patients talk in first examination?. Yeditepe J Dent. 2019; 15(1): 21-23

Sorumlu Yazar: Gamze Şenol, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale