Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Çocuk hastada primer hiperparatirodizmin ağız içi belirtisi olarak periferal dev hücreli granülom: Bir olgu sunumu [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 71-74 | DOI: 10.5505/yeditepe.2016.14633  

Çocuk hastada primer hiperparatirodizmin ağız içi belirtisi olarak periferal dev hücreli granülom: Bir olgu sunumu

Suleyman Emre Meseli1, Leyla Kuru2
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey
2Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul, Turkey

Periferal dev hücreli granülom (PDHG) çoğunlukla dişetinde kırmızı ya da mavimsi mor renkli nodüler kitleler şeklinde görülür. PDHG histolojik olarak mezenkimal hücrelerden
yoğun bağ dokusu içinde çok çekirdekli dev hücre proliferasyonu ile karakterizedir. Bu histolojik görüntüsü hiperparatiroidizmin karakteristik özelliklerinden olan “kahverengi tümör” ile benzerlik gösterir. Bu olgu raporunda, 43 ve 44 numaralı dişlerin interdental dişetinde lokalize dişeti büyümesi bulunan 11 yaşında kız çocuğunun klinik ve histolojik bulgularıyla periodontal tedavisi sunuldu. Radyografik bulgular normaldi. Hastaya ağız hijyeni eğitimi, diş ve kök yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirmesi işlemlerini içeren başlangıç periodontal tedavi uygulandı. Boyutları 0,9X0,6X3 cm olan lezyon eksize edilerek çıkarıldı ve takiben damaktan elde edilen serbest dişeti grefti ile yumuşak dokunun rekonstrüksiyonu gerçekleştirildi. Hematoksilen-eozin boyamayla incelenen kesitlerde histolojik olarak PDHG ile uyumlu, çok katlı epitel tabakasının altında çok çekirdekli dev hücreler ve fibroblastlardan zengin bağ dokusu içeren mavimsi mor renkli nodüler proliferasyon izlendi. Bu bulgu hastanın ayırıcı tanısının hiperparatiroidizm açısından yapılması gerektiğini gösterdi. Pediatrik endokrinolog ile konsülte edilen hastaya yapılan biyokimyasal tetkikler sonucunda hiperkalsemi bulundu ve hastaya hiperparatiroidizm tanısı konuldu. Hasta hiperparatirodizim tedavisi için pediatrik endokrinolog tarafından kontrol altına alındı. Dişeti dokusu 6 aylık takip süresi boyunca herhangi bir rekürrans olmaksızın sorunsuz iyileşme gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Biyopsi, dev hücreli granülom, hiperparatiroidizm


Peripheral giant cell granuloma as an oral manifestation of primary hyperparathyroidism on a pediatric patient: A case report

Suleyman Emre Meseli1, Leyla Kuru2
1Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Istanbul Aydin University, Istanbul, Turkey
2Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, Marmara University, Istanbul, Turkey

Peripheral giant cell granuloma (PGCG) occurs exclusively on the gingiva, presenting as a red or bluish-purple nodular mass. Histologically, PGCG shows proliferation of multinucleated giant cells within a background of mesenchymal cells similar to brown tumors, a characteristic feature of hyperparathyroidism. In this case report, clinical,
histological findings and periodontal treatment approach were presented of a 11 year-old girl who had localized gingival overgrowth interdentally between the teeth #43 and #44. Radiographic findings were normal. Initial periodontal treatment consisted of oral hygiene instructions, scaling and root planning. Subsequently, the lesion (0,9X0,6X3 cm) was excised and examined histologically. Immediately after excision of the lesion, soft tissue was reconstructed using free gingival graft obtained from palate. Hematoxylin-eosin stained sections revealed bluish-purple colored nodular proliferation that had multinucleated giant cells and fibroblasts under the squamous epithelium, all of which were consistent with PGCG. This finding led to the further evaluation of the patient for hyperparathyroidism, which was diagnosed along with hypercalcemia as a result of biochemical analyses. Treatment was initiated for hyperparathyroidism by the pediatric endocrinologist. Gingival healing was uneventful without any recurrence at 6 months follow-up period.

Keywords: Biopsy, giant cell granuloma, hyperparathyroidism


Suleyman Emre Meseli, Leyla Kuru. Peripheral giant cell granuloma as an oral manifestation of primary hyperparathyroidism on a pediatric patient: A case report. Yeditepe J Dent. 2016; 12(1): 71-74

Sorumlu Yazar: Suleyman Emre Meseli


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale