Cilt No : 16 | Sayı : 1 | Yıl : 2020Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Süt dişi çekim nedenlerinin retrospektif değerlendirmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 49-53 | DOI: 10.5505/yeditepe.2020.14227  

Süt dişi çekim nedenlerinin retrospektif değerlendirmesi

Çağrı Burdurlu1, Volkan Dagasan1, Fatih Cabbar1, Can Karakurt1, Berkem Atalay2
1Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışmada süt dişleri çekim nedenlerinin; yaş, cinsiyet ve diş tipiyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 2018-2019 yılları arasında lokal anestezi altında süt dişi çekimi yapılan 2-14 yaş arası 1074 hastanın yaş, cinsiyet, radyografi, sistemik durum ve çekim nedenleri retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Bulgular: Çekim nedenlerinde cinsiyetler arası bir fark bulunmazken en çok çekim 6-9 yaş grubunda yapılmıştır. Çürük (%45,1) ve fizyolojik rezorpsiyon (%33,9) en sık çekim nedenlerini oluşturmaktadır. Süt molarlar en çok çekilen diş tipi olarak bulunmuştur (%70,1) (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Çocuklara ve ebeveynlerine verilen ağız-diş sağlığı eğitimleri yaygınlaştırılarak patolojik kaynaklı diş çekim prevalansı düşürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Süt dişi, çekim, çürük, fizyolojik rezorpsiyon


Retrospective analysis of primary teeth extractions

Çağrı Burdurlu1, Volkan Dagasan1, Fatih Cabbar1, Can Karakurt1, Berkem Atalay2
1Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Yeditepe University Faculty Of Dentistry, Istanbul, Turkey
2Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Istanbul University Faculty Of Dentistry, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Aim: The aim of this study was to evaluate the reasons for extraction of primary teeth in terms of age, sex and the type of teeth.
METHODS: Material and Method: Retrospective evaluation of the 1074 children aged 2 to 14 who was performed to primary tooth extraction under local anesthesia in Yeditepe University Dental Faculty between 2018 and 2019 was carried out. Patient’s age, sex, medical condition, type of tooth extracted and reason for extraction were analyzed.
RESULTS: Results: There was no sex difference in terms of extraction reasons. The most teeth extraction was performed in the age group of 6-9. Caries (45.1%) and physiological resorbtion (33.9%) were found to be the most common reasons for extraction of the primary teeth. Primary molars (70.1%) were the most common type of teeth extracted (p<0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: Prevalance of pathological tooth extraction can be reduced by widespreading the oral health education to children and parents.

Keywords: Primary tooth, extraction, caries, physiological resorbtion


Çağrı Burdurlu, Volkan Dagasan, Fatih Cabbar, Can Karakurt, Berkem Atalay. Retrospective analysis of primary teeth extractions. Yeditepe J Dent. 2020; 16(1): 49-53

Sorumlu Yazar: Çağrı Burdurlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale