Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
  
Bir Türk popülasyonunda bifid mandibular kondilin Konik Işınlı Bilgisayar Tomografi ile değerlendirilmesi [Yeditepe J Dent]
Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 209-212 | DOI: 10.5505/yeditepe.2019.03521  

Bir Türk popülasyonunda bifid mandibular kondilin Konik Işınlı Bilgisayar Tomografi ile değerlendirilmesi

Nihat Laçin1, Emre Aytuğar1, İlknur Veli2
1İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üni̇versi̇tesi̇, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üni̇versi̇tesi̇, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bifid mandibular kondil (BMC) prevalansının konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (CBCT) kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 350 adet tedavi edilmemiş hastanın (Yaşları 18 ile 65 arasında değişen 178 erkek, 172 kadın) CBCT görüntüleri dahil edildi. BMC' nin varlığı veya yokluğu, cinsiyet ve bulunduğu taraf göz önünde bulundurularak aksiyel, sagittal ve koronal pdüzlemlerde değerlendirildi.
BULGULAR: BMC' ler 350 hastanın 9'unda (% 2.57) görüldü; bunların 3'ü erkelerde ve 6'sı kadınlarda idi. Cinsiyete bakılmaksızın, sağ tarafın daha fazla etkilendiği (% 1.42) tespit edildi. Kadın hastalarda erkeklere göre (% 0.85) daha yüksek prevalans (% 1.71) görüldü.

TARTIŞMA ve SONUÇ: BMC, çalışılan Türk popülasyonunun% 2.57' sinde görülmüş olup kadınlarda ve sağ tarafta daha sık saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, bifid mandibular kondil, CBCT


Cone Beam Computed Tomography evaluation of bifid mandibular condyle in a Turkish population

Nihat Laçin1, Emre Aytuğar1, İlknur Veli2
1İzmi̇r Kati̇p Celebi̇ University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, İzmir
2İzmi̇r Kati̇p Celebi̇ University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İzmir

INTRODUCTION: The aim of the study was to investigate the prevalence of bifid mandibular condyle (BMC), by using cone-beam computed tomography (CBCT).


METHODS: The CBCT images of 350 untreated patients (178 male, 172 female ranging in age between 18 and 65) were included in this study. The presence or absence of BMC was assessed in axial, sagittal, and coronal planes by considering gender and side.
RESULTS: BMCs were observed in 9 out of 350 patients (2.57%), of which, 3 were in males and 6 in females. Regardless of gender, the right side was more affected (1.42%). Female patients showed higher prevalence (1.71%) than the male patients (0.85%).


DISCUSSION AND CONCLUSION: BMC was observed in 2.57% of studied Turkish population and was detected more frequently in females and on the right side.

Keywords: Cone beam computed tomography, bifid mandibular condyle, CBCT


Nihat Laçin, Emre Aytuğar, İlknur Veli. Cone Beam Computed Tomography evaluation of bifid mandibular condyle in a Turkish population. Yeditepe J Dent. 2019; 15(2): 209-212

Sorumlu Yazar: Nihat Laçin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale