Cilt No : 13 | Sayı : 2 | Yıl : 2017Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
Yeditepe J Dent: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU RAPORU
1.
Periodontal apsenin kombine periodontal tedavisi: Bir olgu sunumu
Combined periodontal therapy of periodontal abscess: A case report
Hafize Öztürk Özener, H. Selin Yıldırım, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.08370  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 79 - 83 (680 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Periodontal Hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar
Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes
Selen Gürsoy Erzincan, Ece Deniz Yarımoğlu, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2016.66376  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 65 - 69 (639 kere görüntülendi)

3.
Oral bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiği osteonekrozu olgusunda patolojik mandibular kırık: derleme ve olgu sunumu
Oral bisphosphonate induced osteonecrosis of the jaw causing pathological mandibular fracture: literature review and a case report
Gonca Duygu Çapar, Gül Merve Yalçın Ülker, Fatih Cabbar, Ceyda Özçakır Tomruk
doi: 10.5505/yeditepe.2016.47955  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 57 - 63 (637 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
4.
Diş hekimliği fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin protetik diş tedavisi preklinik dersi ile ilgili algılarının değerlendirilmesi
Evaluation of second year dental students’ perceptions on preclinical prosthodontic program
İdil Dikbaş, Zeynep Özkurt-kayahan, Fatma Ünalan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.80299  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 5 - 12 (526 kere görüntülendi)

OLGU RAPORU
5.
Sürnümerer bir diş ile görülen füzyon: Bir olgu sunumu
Fusion with a supernumerary tooth: A case report
Günçe Saygı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.10820  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 75 - 77 (507 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Mezuniyet öncesi öğrencilerin protetik dişhekimliğindeki tecrübe ve özgüvenleri
Undergraduate students’ experience and self-assessed confidence in prosthetic dentistry
Zeynep Özkurt-kayahan, İdil Dikbaş
doi: 10.5505/yeditepe.2016.76486  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 15 - 22 (461 kere görüntülendi)

7.
Alt yirmi yaş dişlerinin mandibular kanalla olan ilişkisinin panoramik radyografilerde ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde incelenmesi
Evaluation of the association between mandibular canal and mandibular third molars on cone beam computerized tomography and panoramic images
Gül Merve Yalçın Ülker, Nilüfer Ersan, Gonca Duygu Çapar, Ceyda Özçakır Tomruk, Dilhan İlgüy, Mehmet Kemal Şençift
doi: 10.5505/yeditepe.2016.29291  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 41 - 45 (453 kere görüntülendi)

8.
Sabit ortodontik tedavinin sıralama ve seviyeleme safhasında kullanılan mini vida desteğinin etkilerinin incelenmesi
Evaluation of effects of mini screw anchorage during leveling and alignment phase of fixed orthodontic treatment
Nurhat Özkalaycı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.98608  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 47 - 54 (450 kere görüntülendi)

9.
Mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerinin mezial köklerindeki isthmus tipi ve oranlarının değerlendirilmesi: histolojik yöntem
Evaluation of the incidence and type of isthmus in mesial root canals of mandibular first and second molar teeth: a histological method
Güher Barut, Faruk Haznedaroğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2016.32932  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 23 - 27 (449 kere görüntülendi)

10.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS konusundaki farkındalıkları, bilgi düzeyleri ve tutumları
Awareness, knowledge and attitudes of dental students in Yeditepe University Faculty of Dentistry towards individuals with HIV/AIDS
Murat Günbatan, Berk Tolonay, Ceyda Özçakır Tomruk, Gonca Duygu Çapar
doi: 10.5505/yeditepe.2016.54264  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 29 - 39 (394 kere görüntülendi)

OLGU RAPORU
11.
Çocuk hastada primer hiperparatirodizmin ağız içi belirtisi olarak periferal dev hücreli granülom: Bir olgu sunumu
Peripheral giant cell granuloma as an oral manifestation of primary hyperparathyroidism on a pediatric patient: A case report
Suleyman Emre Meseli, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.14633  YDJ 2016; 12 - 1 | Sayfalar 71 - 74 (344 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
Farklı enstrümentasyon sistemleri kullanılarak yapılan kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan debris miktarının değerlendirilmesi
Evaluation of different instrumentation systems for apical extrusion of debris
Recai Zan, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, İhsan Hubbezoğlu, Jale Tanalp, Meriç Karapınar Kazandağ
doi: 10.5505/yeditepe.2017.40085  YDJ 2017; 13 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (316 kere görüntülendi)

13.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı
Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University Faculty of Dentistry
Begüm Yılmaz, Gökçe Aykol Şahin, Ülkü Başer, Funda Yalçın, Utku Onan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.20591  YDJ 2016; 12 - 3 | Sayfalar 29 - 34 (259 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Osteoporoz ve periodontal hastalık ilişkisi
The relationship betwee osteoporosis and periodontal diseases
Murat Mert, Kübra Burcu, Ece Deniz Yarımoğlu, Ebru Özkan Karaca, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2016.33042  YDJ 2016; 12 - 2 | Sayfalar 47 - 52 (245 kere görüntülendi)

15.
Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri
Complications of sinus augmentation and treatment suggestions
Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.03511  YDJ 2016; 12 - 2 | Sayfalar 53 - 62 (243 kere görüntülendi)

OLGU RAPORU
16.
Amelogenezis imperfektalı genç erişkin bireyde tedavi planlaması: Olgu sunumu
Treatment planning of a young adult patient with amelogenesis imperfecta: A case report
Gizem İnce, Hare Gürsoy, Aydan Karakaş, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.32032  YDJ 2016; 12 - 2 | Sayfalar 69 - 74 (241 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
17.
BT-Race ve HyFlex CM Döner Alet Sistemlerinin Dönme Yorgunluğu Dayanımlarının Değerlendirilmesi
Comparison of Cyclic Fatique Resistance of BT-Race and HyFlex CM instruments
Vasfiye Işık, Güher Barut, Handan Ersev
doi: 10.5505/yeditepe.2016.69775  YDJ 2016; 12 - 3 | Sayfalar 11 - 14 (237 kere görüntülendi)

18.
Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin Farklı Tipteki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Effect of Different Finishing and Polishing Systems On Surface Roughness of Different Types of Resin Composites
Duygu Tuncer, Derya Merve Halaçoğlu, Çiğdem Çelik, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/yeditepe.2016.43531  YDJ 2016; 12 - 2 | Sayfalar 25 - 30 (233 kere görüntülendi)

19.
İstanbul’daki dişhekimi muayenehanelerinden toplanan yeniden kullanıma hazır haldeki endodontik eğelerin mikrobiyolojik olarak incelenmesi.
Microbiological evaluation of reprocessed endodontic files collected from general dental practices in Istanbul.
Fatıma Betül Baştürk, Dilek Türkaydın, Şeyma Şentürk, Banu Can, Tanju Kadir, Mahir Günday, Hesna Sazak Öveçoğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2016.64936  YDJ 2016; 12 - 2 | Sayfalar 11 - 16 (229 kere görüntülendi)

20.
Maksiller posterior bölgede vertikal kemik yüksekliği ölçümlerinde konik-ışınlı bilgisayarlı tomografi ve panoramik radyografi yöntemlerinin karşılaştırılması
The comparison of panoramic radiographs and cone-beam computed tomography for vertical bone height in maxillary posterior area
Mustafa Özcan, Seray Keçeli, Cenk Mehmet Haytaç
doi: 10.5505/yeditepe.2016.46320  YDJ 2016; 12 - 2 | Sayfalar 39 - 46 (227 kere görüntülendi)LookUs & Online Makale