Cilt No : 15 | Sayı : 2 | Yıl : 2019Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Online Makale Gönder
Yeditepe J Dent: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU RAPORU
1.
Periodontal apsenin kombine periodontal tedavisi: Bir olgu sunumu
Combined periodontal therapy of periodontal abscess: A case report
Hafize Öztürk Özener, H. Selin Yıldırım, Leyla Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.08370   2016; 12 - 1 | Sayfalar 79 - 83

DERLEME
2.
Oral bifosfonat kullanımına bağlı çene kemiği osteonekrozu olgusunda patolojik mandibular kırık: derleme ve olgu sunumu
Oral bisphosphonate induced osteonecrosis of the jaw causing pathological mandibular fracture: literature review and a case report
Gonca Duygu Çapar, Gül Merve Yalçın Ülker, Fatih Cabbar, Ceyda Özçakır Tomruk
doi: 10.5505/yeditepe.2016.47955   2016; 12 - 1 | Sayfalar 57 - 63

3.
Periodontal Hastalıklar ve Hamilelikte Oluşan Olumsuz Sonuçlar
Periodontal Diseases and Adverse Pregnancy Outcomes
Selen Gürsoy Erzincan, Ece Deniz Yarımoğlu, Ogül Leman Tunar, Hare Gürsoy
doi: 10.5505/yeditepe.2016.66376   2016; 12 - 1 | Sayfalar 65 - 69

OLGU RAPORU
4.
Sürnümerer bir diş ile görülen füzyon: Bir olgu sunumu
Fusion with a supernumerary tooth: A case report
Günçe Saygı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.10820   2016; 12 - 1 | Sayfalar 75 - 77

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
5.
Sabit ortodontik tedavinin sıralama ve seviyeleme safhasında kullanılan mini vida desteğinin etkilerinin incelenmesi
Evaluation of effects of mini screw anchorage during leveling and alignment phase of fixed orthodontic treatment
Nurhat Özkalaycı
doi: 10.5505/yeditepe.2016.98608   2016; 12 - 1 | Sayfalar 47 - 54

DERLEME
6.
Diş renkleşmeleri ve beyazlatma tedavileri
Tooth discolorations and bleaching treatments
Zümrüt Ceren Özduman, Çiğdem Çelik
doi: 10.5505/yeditepe.2017.77486   2017; 13 - 1 | Sayfalar 37 - 44

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
Alt yirmi yaş dişlerinin mandibular kanalla olan ilişkisinin panoramik radyografilerde ve konik ışınlı bilgisayarlı tomografi görüntülerinde incelenmesi
Evaluation of the association between mandibular canal and mandibular third molars on cone beam computerized tomography and panoramic images
Gül Merve Yalçın Ülker, Nilüfer Ersan, Gonca Duygu Çapar, Ceyda Özçakır Tomruk, Dilhan İlgüy, Mehmet Kemal Şençift
doi: 10.5505/yeditepe.2016.29291   2016; 12 - 1 | Sayfalar 41 - 45

8.
Diş hekimliği fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinin protetik diş tedavisi preklinik dersi ile ilgili algılarının değerlendirilmesi
Evaluation of second year dental students’ perceptions on preclinical prosthodontic program
İdil Dikbaş, Zeynep Özkurt-kayahan, Fatma Ünalan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.80299   2016; 12 - 1 | Sayfalar 5 - 12

9.
Mezuniyet öncesi öğrencilerin protetik dişhekimliğindeki tecrübe ve özgüvenleri
Undergraduate students’ experience and self-assessed confidence in prosthetic dentistry
Zeynep Özkurt-kayahan, İdil Dikbaş
doi: 10.5505/yeditepe.2016.76486   2016; 12 - 1 | Sayfalar 15 - 22

OLGU RAPORU
10.
Odontojen keratokist nedeniyle hemimandibulektomi yapılan hastada oluşan defektin kondil başlı rekonstrüksiyon plağı ile onarılması: Bir olgu sunumu
Reconstruction with condylar reconstruction plate of the defect after hemimandibulectomy due to odontogenic keratocyst: A case report
Şeyma Alla, Selim Aydın Gümüşdal, Erol Cansız, Mehmet Ali Erdem, Sabri Cemil İşler
doi: 10.5505/yeditepe.2017.44127   2017; 13 - 2 | Sayfalar 59 - 62

DERLEME
11.
Sinus Ogmentasyonu Komplikasyonları ve Tedavi Önerileri
Complications of sinus augmentation and treatment suggestions
Ebru Özkan Karaca, Hare Gürsoy, Ogül Leman Tunar, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.03511   2016; 12 - 2 | Sayfalar 53 - 62

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
12.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne başvuran hastalarda periodontal hastalık farkındalığı
Awareness of periodontal disease among the patients applied to Istanbul University Faculty of Dentistry
Begüm Yılmaz, Gökçe Aykol Şahin, Ülkü Başer, Funda Yalçın, Utku Onan
doi: 10.5505/yeditepe.2016.20591   2016; 12 - 3 | Sayfalar 29 - 34

13.
Mandibular 1. ve 2. büyük azı dişlerinin mezial köklerindeki isthmus tipi ve oranlarının değerlendirilmesi: histolojik yöntem
Evaluation of the incidence and type of isthmus in mesial root canals of mandibular first and second molar teeth: a histological method
Güher Barut, Faruk Haznedaroğlu
doi: 10.5505/yeditepe.2016.32932   2016; 12 - 1 | Sayfalar 23 - 27

14.
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin HIV/AIDS konusundaki farkındalıkları, bilgi düzeyleri ve tutumları
Awareness, knowledge and attitudes of dental students in Yeditepe University Faculty of Dentistry towards individuals with HIV/AIDS
Murat Günbatan, Berk Tolonay, Ceyda Özçakır Tomruk, Gonca Duygu Çapar
doi: 10.5505/yeditepe.2016.54264   2016; 12 - 1 | Sayfalar 29 - 39

DERLEME
15.
Temporomandibular eklem bozuklukları ve teşhisi
Temporomandibular joint disorders and diagnosis
Mehmet Yaltırık, Alen Palancıoğlu, Meltem Koray, Cevat Tuğrul Turgut
doi: 10.5505/yeditepe.2017.07078   2017; 13 - 2 | Sayfalar 43 - 50

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
Bitirme ve Parlatma Sistemlerinin Farklı Tipteki Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Effect of Different Finishing and Polishing Systems On Surface Roughness of Different Types of Resin Composites
Duygu Tuncer, Derya Merve Halaçoğlu, Çiğdem Çelik, Neslihan Arhun
doi: 10.5505/yeditepe.2016.43531   2016; 12 - 2 | Sayfalar 25 - 30

17.
Farklı enstrümentasyon sistemleri kullanılarak yapılan kök kanal preparasyonu sırasında apikalden taşan debris miktarının değerlendirilmesi
Evaluation of different instrumentation systems for apical extrusion of debris
Recai Zan, Hüseyin Sinan Topçuoğlu, İhsan Hubbezoğlu, Jale Tanalp, Meriç Karapınar Kazandağ
doi: 10.5505/yeditepe.2017.40085   2017; 13 - 1 | Sayfalar 7 - 12

OLGU RAPORU
18.
Amelogenezis imperfektalı genç erişkin bireyde tedavi planlaması: Olgu sunumu
Treatment planning of a young adult patient with amelogenesis imperfecta: A case report
Gizem İnce, Hare Gürsoy, Aydan Karakaş, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.32032   2016; 12 - 2 | Sayfalar 69 - 74

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
19.
İki farklı bonding sisteminin erozyonlu mine dokusunda bağlanma dayanımlarının karşılaştırılması
Comparison of microtensile bond strength of two different bonding systems on eroded enamel
Alev Özsoy, Mahmut Kuşdemir
doi: 10.5505/yeditepe.2017.40469   2017; 13 - 2 | Sayfalar 7 - 10

OLGU RAPORU
20.
Sinüs Membran Perforasyonunun Trombositten Zengin Fibrin ile Tamiri: Olgu Sunumu
Repair of the Perforated Sinus Membrane with Platelet Rich Fibrin: A Case Report
Nuray Yılmaz Altıntaş, Ümmügülsüm Coşkun, Yavuz Tolga Korkmaz, Bahar Eren Kuru
doi: 10.5505/yeditepe.2016.09797   2016; 12 - 2 | Sayfalar 63 - 68LookUs & Online Makale